Projekat se u užem smislu bavi transformacijom objekta i parcele stare škole u selu Pakleštica, koja deli sudbinu mnogih drugih škola u Srbiji, i koja je usled raseljavanja I starenja stanovništva, prestala sa radom 1983. godine. Očekuje se da će narednih godina broj škola, odnosno objekata u javnoj svojini koji ne služe svojoj prvobitnoj nameni još više porasti. Time se problem ove škole i ovog sela, može smatrati tipičnim problemom velikog broja seoskih sredina u Srbiji.

Škola u Paleštici ima skromnu materijalnu i upotrebnu vrednost, ali veoma veliku kao okosnica identiteta i duhovnih vrednosti lokalne zajednice. Objekat škole (143 m2) i njena parcela (1997 m2, KP 3567, KO Pakleštica) su javna svojina, pravo svojine ima grad Pirot, ali je od značaja za projekat I činjenica da su je pre oko 100 godina izgradili pradedovi Pakleštana koji su i pokrenuli incijativu njene obnove. Objekat škole i njeno dvorište decenijama nisu održavani i procenjeno je da će se ukoliko se nešto ne preduzme u skoro vreme, nepovratno ruinirati.

Drugi ključni problem koji se ovim projektom adresira je odsustvo prostora za odvijanje bilo kojih zajedničkih aktivnosti u selu. Pakleštica predstavlja tipično selo Stare planine u kojem živi oko tridesetak meštana, prosečne starosti oko 60 godina. U selu ne postoji prodavnica, kafana i nema ni jedan kategorisan smeštajni kapacitet. Centar za studijski boravak “Pakleštica” bi trebalo da predstavlja “novu generaciju” prvobitne svrhe ovog objekta. Projektom se škola adaptira tako da se obezbede prostor i uslovi za boravak grupa ljudi (školske dece, studenata, eko-etno turista, istraživača isl.), ali i prostor za odvijanje kulturno-obrazovnih, naučno-istraživačkih i umetničkih aktivnosti u vidu radionica, projekcija, seminara, obuke, i sl. Nova namena je primerena aktuelnom razvojnom kontekstu, aiI je i dalje na “tragu” njenoj osnovnoj nameni – u funkciji je duhovnog I društvenog razvoja njenih stanovnika i posetilaca. Formiranjem prostora za rad, druženje i boravak grupa posetilaca zainteresovanih za selo i prirodne I kulturne vrednosti u njegovom okruženju,doprinosi se već preduzetim naporima na obnovi pojedinačnih sela, jačanje mreže sela, unapređenju kavliteta života u njima i zaštiti Parka prirode Stare planine. Ova ideja nekolicine entuzijasta iz Pakleštice je naišla na dobar odziv većine meštana sela, ali i velikog broja njihovih potomaka koji žive širom Srbije, kao i zaljubljenika u prirodne i kulturne vrednosti Stare planine, te smatramo da će doprineti jačanju
socijalnog kapitala sela.

Izvor: Univerzitet u beogradu, Arhitektonski fakultet

Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?