Pokret Odbranimo reke Stare planine u 2019. organizovao je značajan broj akcija kao što su:

 • Pismo apela. Jula i avgusta 2019 bila je akcija prikupljanja potpisa za međunarodni apel koji je bio direktno usmeren na očuvanje reka Stare planine. Sakupljeno blizu 10.000 potpisa širom Srbije. Na taj način sugrađani iskazali podršu inicijativi ove grupe da zaštiti reke, a akcija je podstakla i brojne organizacije da podrže ORSP. Do danas je na adresu grupe stiglo 50 pisama podrške udruženja građana različitih delatnosti.
 • Avgust 2018. aktivisti vratili Rudinjsku reku u korito.
 • Izvedeno je nekoliko akcija čišćenja reka: očišćene su Gradašnička reka, Rakitska, Temštica, Toplodolska reka, Vučidelska reka.
 • Aktivisti su, osim održavanja protesta sprovodili akcije obaveštavanja meštana o problemu MHE, obilazeći sela kojima preti realizacija projekata MHE, što je naročito važno, jer meštani mahom nemaju piristup relevantnim informacijama.
 • Prisustvo aktivista na stručnom usavršavanju u Inženjerskoj komori, usmerenom na gradnju malih hidroelektrana, gde su podeljena pisma inženjerima i saopšteni su stavovi grupe i akademske javnosti o ovim projektima.
 • April 2019.g Deljenje materijala o MHE posetiocima Sajma građevinarstva.
 • Juli 2019.g: U organizaciji Save the Blue Heart of Europe , Pravo na vodu i Odbranimo reke Stare planine, nedeljna akcija za reke
 • Poslednjih nekoliko meseci traje organizovanje straža u Toplom Dolu, kojima se sprečava početak gradnje MHE u ovom staroplaninskom selu –juli/avgust/septembar 2019.g
 • Avgust/septembar 2019.g: Pokretanje izgradnje drvenih pešačkih mostova na Staroj planini
 • Oktobar 2019.g: Izložba fotografija u Pirotu pod nazivom „Planine i Reke“
 • Oktobar 2019.g: Akcija gašenja požara na Staroj planini
 • Oktobar 2019.g: Donacija meštanima Toplog Dola u iznosu od 150.000 din na ime izgradnje vodovoda
 • Novembar 2019.g Trodnevni studijski boravak studenata i nastavnika sa Arhitektonskog fakulteta u zaštićenom prirodnom dobru Parka prirode Stara planina

Imate li ideju za novu akciju? Pišite na [email protected]

Odbranimo reke Stare planine

Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?