Kao jedan od vidova borbe protiv izgradnje MHE, naš pokret vrši komunikaciju sa bankama koje kreditiraju MHE.

Dostavljeni su i dopisi Erste banci i Unikredit banci, sa podacima o štetnosti MHE projekata, potkrepljene dokumentacijom, uz zahtev da se obustavi finansiranje ovih projekata.

ORSP šalje dopise u nacionalna predstavništva kao i u sedišta banaka. Osim toga, aktivisti su učestvovali na okruglom stolu sa predstavnicima banaka koje kreditiraju MHE i izneli im svoja saznanja o ovim projektima kao i spremnost da protestvuju protiv ovakve politike banaka.

Sve banke u Srbiji osim Komercijalne banke i Societe generale subvencionišu MHE

 

Navodimo primer samo jedne od najvećih banaka u Srbiji, Erste banke i koje MHE oni sponzorišu:

 1. MHE Rečica – u funkciji – Bistrica reka
 2. MHE Crkvina – u funkciji – Birstica reka
 3. MHE Vlasina 1-5/Gornje Gare 1 – u funkciji – Vlasina reka
 4. MHE Vlasina 1-5/Gornje Gare 2 – u funkciji – Vlasina reka
 5. MHE Vlasina 1-5/Donje Gare 1 – u funkciji – Vlasina reka
 6. MHE Vlasina 1-5/Donje Gare 2 – u funkciji – Vlasina reka
 7. MHE Vlasina 1-5/Donje Gare 3 – u funkciji – Vlasina reka
 8. MHE Planska – u izgradnji – Josanica reka
 9. MHE Igrist – u izgradnji – Kolska reka
 10. MHE Marići – u izgradnji – Josanica reka
 11. MHE Kašići – u izgradnji – Josanica reka
 12. MHE Vrgudinac – u izgradnji – Nišava reka
 13. MHE Lisina – u izgradnji – Kločanica Kucaj Beljanica Park Prirode
 14. MHE Bistar – u funkciji – Jarensicka reka
 15. MHE Kneževići – u funkciji – Josanica reka
 16. MHE Dubak – u funkciji – Lesnička reka
 17. MHE Lanište – u izgradnji – Rupska reka
 18. MHE Dubočica 2 – u funkciji – Dubočica reka
 19. MHE Vladići 1 – u funkciji – Josanica reka
 20. Samokovo Operating Gobeljska reka Kopaonik Nacionalni Park
 21. MHE Županj – u funkciji – Josanica reka
 22. MHE Darkovce – u funkciji – Darkovačka reka
 23. MHE Porečje – u funkciji – Zelenički potok
 24. MHE Jabukovik – u funkciji – Gradska reka
 25. MHE Kunara – u izgradnji – Brezanska reka
 26. MHE Krepoljin – u igradnji – Milava reka

Ono što napominjemo je da Erste banka ima politiku odgovornog finansiranja energetskog sektora u kojoj se navodi hidroenergija i drugi obnovljivi izvori energije.

Sve mora biti u skladu sa međunarodnim konvencijama.

Okvirna direktiva o vodama – da nema negativnog uticaja na prirodna staništa.

Izvor: Financing for hydropower in protected areas in Southeast Europe:2018
update, March 2018

RiverWatch
Bankwatch Network
Euronatur
Save the blue heart of Europe

Podaci sa zvanične stranice katastra Republike Srbije. Mi to zovemo, "Reka pod hipoteku"
podaci katastra nepokretnosti Zvanična stranica pokreta Odbranimo reke Stare planine i udruženja Nova Stara planina Antireklama za banke koje subvencionišu MHE Odbrana reka, Pravna borba Pokret Odbranimo reke Stare planine
Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?