Mini hidroelektrane – bezakonje, energetski, ekološki i socijalni problemi

U uvodnom tekstu posvećenom pravnoj borbi napomenuli smo da se izgradnja na objektima mini hidorelektrana derivacionog tipa u Srbiji sprovodi krajnje stihijski, bez zalaženja u suštinu i kompleksnost tipa objekata,…

Continue Reading Mini hidroelektrane – bezakonje, energetski, ekološki i socijalni problemi