Nova Stara planina

Na ovoj stranici možete da pratite status projekta izgradnje naučno nastavnog centa "Nova Stara planina" - Tvrđava za odbranu reka Stare planine!

Faza 1

Prikupljanje sredstava za izgradnju naučno nastavnog centra sa planinarskim domom "Nova Stara planina".

Presek: 7.9.2020.
Prikupljeno: 7000 rsd.

Pridruži se akciji!