Socio-Hydrology: Indelible Bond Between Rivers and People

Za mnoge ljudske populacije širom planete, rečni vodotokovi neraskidivo su povezani sa osnovnim životnim potrebama i načinom vođenja istog, identitetom zajednica, osećajem pripadanja, verskim obredima, verovanjima i ceremonijama, razvojem jezika,…

Continue Reading Socio-Hydrology: Indelible Bond Between Rivers and People