Our Reply to the Ministry of Construction, Traffic and Infrastructure

Nakon objave na našem sajtu o radnoj akciji uklanjanja cevi iz korita Rakitske reke pokret "Odbranimo reke Stare planine" uputio je obaveštenje svim nadležnim institucijama o svojim namerama. Pozivi su…

Continue Reading Our Reply to the Ministry of Construction, Traffic and Infrastructure

Small Hydro Power-Plants - Lawlessness, Energetic, Ecological and Social Problems

U uvodnom tekstu posvećenom pravnoj borbi napomenuli smo da se izgradnja na objektima mini hidorelektrana derivacionog tipa u Srbiji sprovodi krajnje stihijski, bez zalaženja u suštinu i kompleksnost tipa objekata,…

Continue Reading Small Hydro Power-Plants - Lawlessness, Energetic, Ecological and Social Problems