Akcija vađenja cevi mini-hidroelektrane iz Rakitske reke u organizaciji pokreta Odbranimo reke Stare planine.  
Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?