Održivi razvoj

Održivi razvoj

Održivi razvoj

Zašto održivi razvoj? Još 1987.g definisan je pojam održivosti kao proces koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja budućih generacija i njihovih potreba od strane Svetske

Saznaj više »

Želiš da nam se pridružiš?