Članovi pokreta „Odbranimo reke Stare planine“ dobro su upoznati sa postojanjem i radom udruženja pod nazivom „ Nacionalno udruženje malih hidroelektrana“ čiji je predsednik Dragan Josić. Ne kriju da je njihov osnovni i jedini cilj da se u Srbiji izgradi preko 850 MHE po Katastru iz 1987. godine (zastareli dokument) bez obzira što u većini tih reka više nema vode da pokrenu ni seosku vodenicu a ne MHE.

A kako se udruženje vodi krilaticom „cilj opravdava sredstva“, 13.6.2019. godine su održali skup u hotelu „Moskva“ u Beogradu. Nije sporno da oni na to imaju pravo, ali nemaju pravo da preko portala E-kapija daju netačne podatke.

Ova njihova tvrdnja je besmislica, pošto je nemoguće dokazati kakav su cilj imali i da li su pri tome savesni ili ne. Da su hteli da iznesu relevantne podatke, analizirali bi rezultate izgrađenih MHE i videli da je u preko 90% slučajeva izgradnja dovela do apokaliptičnog uništavanja planinskih reka i biocenoze u istima.

e kapija Zvanična stranica pokreta Odbranimo reke Stare planine i udruženja Nova Stara planina Ko je i šta radi „Nacionalno udruženje malih hidroelektrana“ ? Odbrana reka, Aktivizam, Pravna borba Božidar Todorović

Citat:

„Dragan Josić, hidrograđevinski inženjer i predsednik udruženja, istakao je da put do građevinske dozvole za izgradnju MHE nije nimalo jednostavan, te da zahteva dobijanje različitih mišljenja i dozvola – od informacija o lokaciji, idejnog rešenja, do elaborata, studija procene uticaja na životnu sredinu i na kraju građevinske dozvole. Primer za to je izgradnja MHE „Topli Do 1“ na Staroj planini u opštini Pirot. Informacija o lokaciji izdata je od strane tadašnjeg Ministarstva građevinarstva i urbanizma 24. jula 2013. godine, da bi rešenje o građevinskoj dozvoli izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 23. avgusta 2017. godine – navodi Josić“  

Ovo je već ozbiljan dokaz da se pri izgradnji MHE svesno krše zakonske odredbe i da se krše Vodni uslovi zato što se cevovod ukopava u korito velikih voda reke i da se shodno odredbama člana br. 81 Zakona o vodama, mesnom stanovništvu za lične potrebe ostavlja protok od NULA litara u sekundi.

Zatim, krše se i uslovi Zavoda za zaštitu prirode i cevovod se ukopava u korito velikih voda. I pored svega navedenog, imaoci javnih ovlašćenja prihvataju projekat MHE „Topli Do 1“ bez izdatog rešenja Zavoda za zaštitu prirode Srbije i izdaju građevinsku dozvolu. Interesantno je da predsednik nacinalnog udruženja MHE posebno potencira građevinsku dozvolu za MHE „Topli Do 1“ (on je projektant i investitor pomenutog objekta) i odlično je upoznat sa činjenicom da NIJE dobio rešenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije neophodno za izdavanje građevinske dozvole.

Citat:

„Pojasnio je da je od ukupno predviđenog potencijala od 118 MW instalisano svega 62 MW iz 100 MHE. Josić je posebno naglasio da se udruženje obratilo ministru Goranu Trivanu sa ponudom za saradnju, kako bi se rešili problemi u vezi sa MHE u Srbiji. – Mi ne bežimo da je bilo propusta i to otvoreno kažemo. Želimo da se borimo protiv svih onih koji se ne pridržavaju zakona, proisa, kao i uslova propisanih za izgradnju i eksploataciju MHE, a podržavamo i njihovo kažnjavanje. Međutim, odgovor do danas nismo dobili, iako smo poslali ponudu 21.12.2018. godine, a nakon toga bezuspešno pokušali da zakažemo sastanak – tvrdi Josić“

Iz ovog dela izjave vidimo da je cilj skupa bio da se opravda bezakonje i kršenje Vodnih uslova i uslova zavoda za zaštitu prirode Srbije pri izgradnji MHE. Cinično zvuči njihova tvrdnja „da se bore protiv svih koji se ne pridržavaju zakona“.

Zašto u tom slučaju nacinalno udruženje MHE nije podnelo zahtev za pokretanje preispitivanja odgovornosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vezi sa izdavanjem građevinske dozvole za MHE „Topli Do 1“, koja ne sadrži rešenje Zavoda za zaštitu prirode?

Zanimljivo je da su ipak izneli tačan podatak da je u 2018. godini u Srbiji izgrađeno 100 MHE koje su radile i proizvodile električnu energiju. S tim što nisu izneli podatak da su za tri MHE vlasnici manastiri SPC i da je za tri MHE vlasnik EPS.

Da nisu možda SPC i EPS članovi interesnog udruženja pod nazivom „Nacionalno udruženje malih hidrielektrana“?

Ovoga puta ću napomenuti da su 94 MHE u vlasništvu privatnih investitora. Da li su oni svi članovi navedenog interesnog udruženja?

Prema zvaničnim podacima Ministarstva rudarstva i energetike, ukupno instalisana snaga za ove 94 MHE je 54.271 kW odnosno oko 54 MW, tako da prosečno instalisana snaga za jednu MHE iznosi 577 kW. Ove 94 MHE su u 2018.g odini ukupno predale (prodale EPS-u) 186.225.617 kWh odnosno 186.226 MWh električne energije.

Ako se uzme u obzir podatak da je EPS u 2018. godini imao gubitke u prenosu električne energije od 12,16% ili 3.664.043 MWh, što je skoro 20 puta više od električne energije koja je otkupljena od članova NUMHE, uočava se besmislica tvrdnje da MHE doprinose energetskoj stabilnosti države.

Ali, ako se uzme u obzir svih 100 MHE, prema zvaničnim podacima MRE, njihova ukupno instalisana snaga je 74.583 kW odnosno oko 75 MW.

Pitam se zbog čega Josić tvrdi da je instalisana ukupna snaga 62 MW?

Verujem da su sa posebnom pažnjom analizirali podatak koliko su zaradili uništavanjem 94 reke. Zvanični podaci Elektroprivrede Srbije (EPS) za 2018. godinu govore da je ukupno isplaćeno 2.378.623.913 dinara ili 20.157.830 evra.

U izveštaju sa sastanka ima posebnih „bisera“ pa ću ih citirati:

“Profesor dr.S vetlana Stevović, naučni savetnik za obnovljive izvore energije (OIE) Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu, smatra da je održivi razvoj veoma bitan u trenutku kada se dešavaju velike klimatske promene. Skrenula je pažnju da svaki kWh proizvedene električne energije iz MHE predstavlja uštedu od 1,6 do 2,2 kilograma uglja ili uštedu od 0,25 kilograma sirove nafte, napominjući da termoelektrane neuporedivo više zagađuju životnu sredinu”.

“Veljko Perić i Dragan Stipčić, članovi UO NUMHE i vlasnici MHE, kažu da je najveći problem taj što ne postoji komunikacija, niti saradnja sa državom, a članovi njihovog udruženja predstavljeni su kao zločinci. Niko ne govori o tome da se na izgradnji MHE svi stanovnici sela; da je proizvodnja na mestu potrošnje; da je emisija CO2 najmanja u odnosu druge elektrane i iznosi od 4 g/kWh do 14 g/kWh; da one na Jošaničkoj reci, na primer, proizvode 15 15 mW struje za Kopaonik, te da nisu svi investitori nesavesni, kako se predstavljaju u javnosti, i da ne zaslužuju da trpe nasilje i uvrede”.

Svi citati u tekstu su iz članka na portal Ekapija >>>

Kao opšti zaključak, može se reći:

  1. Cilj skupa je bio da se opravdaju nezakonitosti pri izgradnji MHE, ali su bili toliko neoprezni da su kao primer uzeli MHE „Topli Do 1“ koja je školski primer kršenja zakona. Postavlja se pitanje zašto nisu naveli primer MHE „Zvonce“ koja je još očigledniji primer kršenja zakona.
  2. Zamenom teza pokušali su da se odbrane od optužbi da zagađuju životnu sredinu. Čemu to, kada ih niko nije optužio da zagađuju životnu sredinu! Činjenica je da MHE ne zagađuju životnu sredinu, već uništavaju reke i biocenozu u rekama i priobalju. Što ni u jednom delu pomenutog skupa nije rečeno.

Naravno, i ovoga puta je Dragan Josić iskoristio priliku za svoju omiljenu „priču“ kako se u Švajcarskoj, Norveškoj i Austriji grade MHE i da je to koncept koji svi podržavaju.

Međutim, nije ništa rekao da li u tim državama postoji projektant koji bi se drznuo da uradi projekat za građevnisku dozvolu za MHE za koju nema rešenja nadležnih institucija za zaštitu prirode, da li bi se usudio projektant da vodne uslove menja po svom nahođenju i da li bi se usudio da projektuje cevovod u koritu velikih voda.

Šta bi se desilo sa projektantima koji bi uradili prethodno izneto i još potpisali izjavu da je projekat urađen u skladu sa datim uslovima i da to overe svojim licencnim brojem?

Navodim podatke iz izvoda iz projekta za građevinsku dozvolu za MHE „Topli Do 1“ za koju su pokušali da predstave kako je sve urađeno po zakonu. Projektan MHE „Topli Do 1“ je Dragan Josić.

Da li u Švajcarskoj, Norveškoj i Austriji postoji projektant:

  • Koji riblju stazu projektuje na osnovu podataka o veličini i vrstama ribe koje žive u reci a to utvrđuje čitanjem neke knjige i osmatranje reke sa nepoznate daljine
  • Koji po projektu rešava da se šiblje i nisko rastinje poseče u krugu od 5 km, a kolika će se površina iseći da odluči nadzorni organ i investitor.

Na sreću, u Srbiji postoji takav projektant i investitor. To je Dragan Josić, investitor i projektant za MHE „Topli Do 1“.

Međutim, meštani nisu imali razumevanja za ovako divan projekat i nisu hteli da im se reka uništi u dužini od više kilometara i da se okolina reke u prečniku od 5 km opustoši i očisti od šiblja, drveća i rastinja pa su projekat za građevinsku dozvolu poništili.

Meštani su ovaj projekat poništitli, koristeći isto pravo po kome je projektant izradio projekat za građevinsku dozvolu.

riblja staza Zvanična stranica pokreta Odbranimo reke Stare planine i udruženja Nova Stara planina Ko je i šta radi „Nacionalno udruženje malih hidroelektrana“ ? Odbrana reka, Aktivizam, Pravna borba Božidar Todorović

Nisam siguran da su projektanti i investitori u Švajcarskoj, Norveškoj i Austriji sposobni da izgrade MHE kao što je naša MHE „Garine“ na Gobeljskoj reci, pravo projektantsko savršenstvo Dragana Josića.

cevovod i mašinska zgrada MHE Garine Zvanična stranica pokreta Odbranimo reke Stare planine i udruženja Nova Stara planina Ko je i šta radi „Nacionalno udruženje malih hidroelektrana“ ? Odbrana reka, Aktivizam, Pravna borba Božidar Todorović
Cevovod i mašinska zgrada MHE Garine

 

riblja staza MHE Garine Zvanična stranica pokreta Odbranimo reke Stare planine i udruženja Nova Stara planina Ko je i šta radi „Nacionalno udruženje malih hidroelektrana“ ? Odbrana reka, Aktivizam, Pravna borba Božidar Todorović
Riblja staza MHE Garine

 

vodozahvat MHE Garine Zvanična stranica pokreta Odbranimo reke Stare planine i udruženja Nova Stara planina Ko je i šta radi „Nacionalno udruženje malih hidroelektrana“ ? Odbrana reka, Aktivizam, Pravna borba Božidar Todorović
Vodozahvat MHE Garine

 

gradilišna tabla MHE Garine Zvanična stranica pokreta Odbranimo reke Stare planine i udruženja Nova Stara planina Ko je i šta radi „Nacionalno udruženje malih hidroelektrana“ ? Odbrana reka, Aktivizam, Pravna borba Božidar Todorović
Gradilišna tabla MHE Garine

 

Zaista savršen projekat za jednu MHE koji sa dužinom cevovoda od 1.300 metara i savršenom ribljom stazom garantuje da se ribe i druge zaštićene i strogo zaštićene vrste neće šetkati Gobeljskim potokom kako su navikle do sad, već će morati da se povinuju uslovima projekta ili da napuste Gobeljski potok.

Postoji samo jedna nedoumica. Projektant kao Predsednik NUMHE stalno potencira da Srbija treba da izgradi MHE u ukupno instalisanoj snazi od 188 MW a ovde je omaškom prevideo da u mašinskoj zgradi ugradi turbinu snage 8 ili 10 MW i ugradio je neku igračku od turbine snage 260 kW.

Ne razumem zašto je propuštena ovakva šansa da se poveća iznos instalisane snage za MHE?

Napominjem da je MHE „Garine“ dobila upotrebnu dozvolu 16.5.2019. godine i da je otpočela sa proizvodnjom i prodajom električne energije po povlašćenoj ceni EPS-u.

Autor teksta: Božidar Todorović

Aktivista Pokreta „Odbranimo reke Stare planine“ 

Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?