Podjednaku važnost akcijama na terenu, dajemo i pravnoj borbi pokreta. Ona za sada podrazumeva:

 • Prikupljanje novca za finansiranje sudskih processa protiv aktivista i meštana
 • Obezbeđivanje pravne pomoći meštanima koji se bore protiv MHE
 • Podneti su Prigovori na projekte u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Prigovori su na javnoj raspravi uvaženi.
 • Obezbeđivanje ekspertize Zavoda za zaštitu prirode o zaštićenim vrstama u rekama planiranim za gradnju MHE, čime je obezbeđen pravni osnov za zaštitu reka od MHE.
 • Vodoprivreda je objavila oglas kojim se pozivaju investitori da uzmu u zakup vodno zemljište na novim lokacijama radi gradnje hidroelektrana. ORSP dostavlja dopise koji izražavaju nezadovoljstva na oglas. Vodoprivreda objavljuje izmenu svog poziva –povlače Visočicu iz liste reka ponuđenih za zakup.
 • Prijave protiv NN lica zbog kopanja u koritu Rudinjske reke i premeštaj reke iz korita.
 • Takođe, aktivisti ORSP su najmanje tri meseca bili prisutni na gradilištu MHE u Rakiti, pružajući podršku, ali i vodeći pravnu borbu protiv ovog projekta. U ovom procesu utvrđene su i prijavljene brojne nepravilnosti. Kao rezultat pravne borbe, investitor je kažnjen za bespravnu seču drveća,Inspekcija Ministarstva za ZŽS je naložila da se izvade cevi iz korita reke, utvrđeno je veštanjem da je gradnja izazvala klizište i dokumentovano je bespravno upisivanje hipoteke na privatno zemljište. Zavod za zaštitu prirode nalazi dve zaštićene vrste kičmenjaka u Rakitskoj reci na kojoj je započeta gradnja MHE uz prethodno pribavljenu dozvolu zavoda. Policija napisala prijave protiv nekih aktivista. Protestanti vratili reku u njeno korito.
 • Podneta krivična prijava protiv Ministarstva poljprivrede, Republičke direkcije za vodu, Ministarstva za zaštitu životne sredine i JKP Srbijavode. (B. Todorović)
 • Stigla je presuda od Vrhovnog kasacionog suda protiv investitora na MHE Pakleštica, a u korist Ministarstva. ORSP aktivisti su učestvovali na javnoj raspravi iznoseći primedbe na projekat „Pakleštica“
 • Učešće ORSP aktivista na sastanku povodom izrade plana upravljanja parkom prirore Stara planina. Tražili su da Srbija šume kao upravljač uzme aktivniju ulogu u zaštiti reka Stare planine od MHE tako što će biti pokretač upravnih postupaka kojim bi se ispitala zakonitost izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju MHE, kao i da zatraži privremene mere obustave izgradnje MHE. Predstavnici Srbijašuma dali potvrdan odgovor.
 • Novembar 2018. Tribina o MHE u Dimitrovgradu u Biblioteci grada. ORSP učestvuje u ranom javnom uvidu za prostorni plan za opštinu. ORSP iznosi zahtev da se MHE izbace iz PP i kao rezultat opština zahteva brisanje MHE iz svog prostorng plana.
  • Upućeni dopisi Republičkim inspekcijama u vezi dalje nezakonite izgradnje MHE Zvonce – april 2019 (čekamo odgovor), Upućem dopis Ministarstvu Energetike u vezi ne produžavanja statusa privremeno povlašćeni prizvođač MHE Zvonce-april 2019 (čekamo odgovor), Upućen dopis OTP banci u vezi ne produžavanja projekta MHE Zvonce – april 2019 (čekamo odgovor), Podneti zahtevi za ukidanje rešenja o građevinskoj dozvoli za MHE-Zvonce, Topli Do, Jelovica, Zaskovci (januar-maj 2019).
 • Nakon obraćanja zaštitniku građana pribavljen je odgovor koji ukazuje na brojem nedostatke MHE projekata.
 • Pribavljen je odgovor zaštitnika građana kojim se naglašava štetnost MHE i traži ponovna analiza zakonskog okvira uz uvažavanje postojećih naučnih analiza.
 • Juni 2019: Tužba upravnom sudu protiv izgradnje MHE Zvonce
 • Avgust 2019: Upućen zahtev za informacije od javnog značaja Opštinskom pravobranilaštvu Babušnice
 • Septembar 2019: Upućeno pismo Državnom pravobranilaštvu
 • Oktobar 2019: Podrška izveštaju Bankwach-a, pod nazivom „Ko plaća a ko profitira? Pitanje MHE na Balkanu“
 • Novembar 2019: Peticija i skupljanje potpisa protiv zagađenja vazduha
 • Novembar 2019: Grupa organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa je uputila inicijativu predsednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić za reviziju podsticaja za obnovljive izvore energije, sa posebnim naglaskom na tzv. feed in tarife za minihidrocentrale

Borba se nastavlja do konačne pobede.

Pomozite našoj borbi

Odbranimo reke Stare planine

Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?