O nama

Nastanak i svrha pokreta
Odbranimo reke Stare planine
i zašto "Nova Stara planina"

Odbrana reka na Staroj planini počela je još krajem osamdesetih, kada su stanovnici Temske i drugih sela pružili otpor prevođenju Toplodolske reke u Zavojsko jezero. 

Odbrana reka 1980-ih
Tokom 2017.

Kada je 2017. Ministarstvo ponovo iniciralo priču o provođenju reke kroz tunel, kao odgovor su ljudi, koji će kasnije pokrenuti Odbranimo reke Stare planine, na reci Temštici upriličili performans „Molitva za reku“ koji je privukao značajnu pažnju javnosti i usmerio širu populaciju na ovaj problem. 

Početkom 2018. formirana je FB grupa čija je osnovna namena obaveštavanje o malim hidroelektranama. Do decembra 2019. grupa je stekla preko 85.000 članova. Svakim danom broj članova raste i na taj način ona postaje značajan medij za razmenu mišljenja, iskustava i informacija. 

Početak 2018.
April 2019.

Aprila 2019. g kreće sa radom i FB stranica na kojoj objavljujemo najvažnije informacije, do decembra stranicu prati preko 8.500 ljudi. Portal "Nova Stara planina" je zapravo ćerka pokreta ORSP tj institucionalni naziv udruženja, čiji je zastupnik Aleksandar Jovanović Ćuta, a osnovano za potrebe zvanične i institucionalne borbe kroz konkretne projekte za odbranu reka.

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?

Opengraph facebook ORSP Zvanična stranica pokreta Odbranimo reke Stare planine i udruženja Nova Stara planina O nama  sdvizac”Odbranimo reke Stare planine” (ORSP), prvenstveno se zalaže za zabranu izgradnje malih derivacionih hidroelektrana (MHE) na Staroj planini, kao i na teritoriji cele Srbije zbog izrazito štetnog efekta koji imaju na prirodu i na kvalitet života stanovništva.

Takođe, zalaže se za korišćenje solarne, vetroenergije i biomase za proizvodnju struje. Na FB grupi sa ovim nazivom se razmatraju moguća rešenja i dogovaraju akcije, dele vesti, iznose stavovi i stručne analize, komentarišu predlozi.

Topli DoSlika posle aktivizam
Inicijativa obavlja korespondenciju sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama i obaveštava medije o dešavanjima u vezi sa MHE. Nastoji se da se kroz stalni pritisak na institucije, njihovo pozivanje da deluju i preduzmu mere protiv dalje devastacije spreči masovna realizacija ovih štetnih projekata.

Osnovne aktivnosti grupe su prikupljanje dokumentacije, fotografija, dokaza, i traženje informacija o MHE iz institucija, zahtevima za informacije od javnog značaja.

Postoji značajna građa o tome na koji način su prenebregnuti određeni propisi prilikom gradnje i koje su institucije u tome učestvovale. Pokrenuti su brojni pravni postupci, a ORSP pruža podršku i informacije drugim gradovima i grupama u borbi protiv MHE.

Aktivno su angažovani ljudi koji se i ne poznaju međusobno. Oni deluju sa istim ciljem, na različitim mestima. Takođe, postoje mnogi ljudi koji radi na zaštiti reka, a nisu istaknuti u javnosti.

Uprkos brojnim pokušajima, pokret nikada nije politizovan.