Zašto održivi razvoj?

Još 1987.g definisan je pojam održivosti kao proces koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja budućih generacija i njihovih potreba od strane Svetske komisije za životnu sredinu i razvoj.
Od tog momenta, iako društvo postaje svesno da nema budućnosti bez održivosti, sporo napredujemo u primeni.

Održivi razvoj podrazumeva takav razvoj društva u kome se raspoloživim resursima ispunjavaju ljudske potrebe, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu

Na ovaj način se osigurava opstanak ljudskog društva i njegovog okruženja. Koncept održivog razvoja predstavlja novu strategiju i filozofiju društvenog razvoja.

Održivi razvoj se odnosi na sve segmente ljudskog društva a prvenstveno,na zaštitu životne sredine, i sve delatnosti koje utiču na očuvanje životne sredine. 

Čovečanstvo sve više shvata da je opstanak živog sveta na planeti Zemlji povezan sa očuvanjem prirodnih resursa i da su pred nama brojni ekološkim izazovi. 

Tako sveobuhvatna definicija održivog razvoja glasi: „održivi razvoj predstavlja integralni ekonomskitehnološkisocijalni i kulturni razvoj, usklađen sa potrebama zaštite i unapređenja životne sredine, koji omogućava sadašnjim i budućim generacijama zadovoljavanje njihovih potreba i poboljšanje kvaliteta života“ 

Građevinarstvo i arhitektura su oblasti koje nemaju budućnosti bez održivosti jer je veliki uticaj koji vrše kroz razna polja njihove primene.

Ekonomski razvoj prouzrokovao je veću proizvodnju građevinskog materijala, intenzivniju izgradnju stambenih, poslovnih, industrijskih objekata… a ujedno se to reflektovalo na veću potražnju građevinskog zemljišta, a sve navedene aktivnosti utiču na globalni ekosistem.

Zato je izuzetno važno preuzeti odgovornost za uticaj koji građevinarstvo i arhitektura vrše na životnu sredinu, kako bi i buduće generacije mogle da realizuju svoje potrebe.

održiva izgradnja Zvanična stranica pokreta Odbranimo reke Stare planine i udruženja Nova Stara planina Održivi razvoj Održivi razvoj, Priroda Nataša Komljenović

Od samoga početka gradnje objekat vrši uticaj na životnu sredinu kroz različite aktivnosti i procese (proizvodnja građevinskog materijala, transport, izgradnja, ugradnja materijala…) sve ove aktivnosti mogu prouzrokovati ekološku štetu. 

Takođe tokom samog procesa gradnje gradilište proizvodi otpad i buku koji takođe imaju veliki uticaj na životnu sredinu.

Nije zanemarljiv i uticaj koji se dešava i nakon izgradnje objekta, u toku ekspolatacije takođe dolazi do posledica po ekosistem.

Vrlo je važno napomenuti da objekat kada izgubi svoju funkciju (nije više u upotrebi ili je sticajem okolnosti ostao ne završen i nije priveden nameni) izuzetno je visok njegov negativan uticaj na životnu sredinu.

Zašto? Ako ovakav objekat ne recikliramo (izvršimo rekonstrukciju/promenu namene, ili kompletno srušimo i recikliramo otpad) sve što je uloženo u proizvodnju, transport, ugradnju i održavanje može se smatrati gubitkom i konstantnim negativnim uticajem po životnu sredinu.

Ali zato održivim pristupom/dizajnom smanjujemo potrošnju neobnovljivih resursa, promovišemo upotrebu obnovljivih izvora energije, trudimo se da svedemo otpad na minimum i stvaramo zdraviji i racionalniji životni i radni prostor.

Princip održive arhitekture i građevinarstva podrazumeva i racionalno korišćenje građevinskog zemljišta, upotrebu ekoloških materijala, racionalnu uoptrebu energije i vode, optimizaciju procesa funkcionisanja i održavanja objekta kao i poboljšanje uslova za boravak i rad u enterijeru.

Održivi razvoj je takođe važan pristup i u ostalim delatnostima kao što su poljoprivreda, turizam, ekonomija, sociologija, kultura.

Još jednom bih ponovila rečenicu da nam nema budućnosti bez održivosti u svim sverama društva i svim društvenim aktivnostima. 

Autor teksta: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

aktivista pokreta „Odbranimo reke Stare planina“ 

Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?