Kada je rušenje objekata u pitanju postoji više razloga za njihovo iniciranje (objekat je nelegalan/nezakonit, rušenje je potrebno sprovesti jer se planira izgradnja drugog objekat ili je u pitanju objekat koji je devastiran i više nije u upotrebi) ali ovoga puta nećemo se baviti detaljno ovom temom.

Želimo da vam predstavimo jednu novu situaciju koja se nametnula, a to je rušenje objekata koji su neadekvatan i promašen koncept. Kako ste i sami videli pogubnost izgradnje mini hidroelektrana (MHE) … ako ste već pratili tekstove na našem sajtu (ili ste svedok ovih događanja) … videli ste da izgradnja MHE u većini slučaja je u suprotnosti sa Uslovima zavoda za zaštitu prirode i Vodnim uslovima. Što inplicira kako poguban uticaj na životnu sredinu, tako i preispitivanje nelegalnosti/zakonitosti ovih objekata.

Kako nam rešenje ovog pitanja u Srbiji tek predstoji u narednom periodu, ovoga puta predstavićemo jedan primer iz Švedske gde je sistemski krenulo uklanjanje ovakvih objekata.

U pitanju je brana jedne elektrane pod nazivom Majbergs čije se rušenje odvijalo 01.07.2020. godine a proces je sniman i preko društvenih mreža i webinara mogao je da se prati sam tok događaja.

 

Posted by Mörrums Kronolaxfiske on Wednesday, July 1, 2020

Tokom samo rušenja objekta, zainteresovani koji su pratili događaj putem webinara mogli su da dobiju informacije od stručnjaka koji su pripremili i vodili samo rušenje objekta.

Cilj ovog događaja je da se javnost bolje informiše o tehničkom procesu uklanjanja objekta i da se informišu svi koji planiraju uklanjanja objekata/brana u svojim zemljama.

Postoje četiri opšte faze uklanjanja objekta: prikupljanje dozvola, planiranje projekta, sam proces uklanjanja objekta i praćenje toka uklanjanja objekta.

Sam postupak može biti izazovan jer postoje faktori koji mogu zakomplikovati sam proces. Događaj je posebno bio namenjen inženjerima za uklanjanje brana, rukovodiocima projekata za obnovu reka ili ljudima koji su zainteresovani za ovu temu i traže smernice za svoj projekat uklanjanja objekta/objekata.

IZVORI: Na sledećoj strani >>>      A takođe i na sledećem linku >>> 

Autor teksta: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

aktivista pokreta „Odbranimo reke Stare planine“ 

 

Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?