Nastanak i svrha pokreta

Odbrana reka na Staroj planini počela je još krajem osamdesetih, kada su stanovnici Temske i drugih sela pružili otpor prevođenju Toplodolske rekeu Zavojsko jezero. Kada je 2017. Ministarstvo ponovo iniciralo priču o provođenju reke kroz tunel, kao odgovor su ljudi,koji će kasnije pokrenuti ORSP, na reci Temštici upriličili performans „Molitva za reku“ koji je privukao značajnu pažnju javnosti, i usmerio širu populaciju na ovaj problem. Početkom 2018. formirana je FB grupa čija je osnovna namena obaveštavanje o malim hidroelektranama. Do decembra 2019. grupa je stekla 85.000 članova. Svakim danom broj članova raste i na taj način ona postaje značajan medij za razmenu mišljenja, iskustava i informacija. Aprila 2019.g kreće sa radom i FB stranica na kojoj objavljujemo najvažnije informacije, do decembra stranicu prati preko 8.500 ljudi.

 

Pokret“Odbranimo reke Stare planine“ (ORSP), prvenstveno se zalaže za zabranu izgradnje malih derivacionih hidroelektrana (MHE)na Staroj planini, kao i na teritoriji cele Srbije zbog izrazito štetnog efekta koji imaju naprirodu i na kvalitet života stanovništva. Takođe, zalaže se zakorišćenje solarne, vetroenergije i biomase za proizvodnju struje. Na FB grupi sa ovim nazivom se razmatraju moguća rešenja i dogovaraju akcije, dele vesti, iznose stavovi i stručne analize, i komentariše. Inicijativa obavlja korepsondenciju sa međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama i obaveštava medije o dešavanjima u vezi sa MHE.Nastoji se da se kroz stalni pritisak na institucije, njihovo pozivanje da deluju i preduzmu mere protiv dalje devastacije spreči masovna realizacija ovih štetnih projekata. Osnovne aktivnosti grupe su: Prikupljanje dokumentacije, fotografija, dokaza, i traženje informacija o MHE iz institucija zahtevima za informacije od javnog značaja.

Postoji značajna građa o tome na koji način su prenebregnuti određeni propisi prilikom gradnje i koje su institucije u tome učestvovale. Pokrenuti su brojni pravni postupci.
ORSP pruža podršku i informacije drugim gradovima i grupama u borbi protiv MHE.Uprkos brojnim pokušajima, pokret nikada nije politizovan.
Aktivno su angažovani ljudi koji se i ne poznaju međusobno. Oni deluju saistim ciljem, na različitim mestima. Takođe, postoje mnogi ljudi koji radi na zaštiti reka,anisu deo FB grupre.

Medijska zastupljenost

 • 2016. aktivista ORSP gostovao u Parlamentui govorio štetnosti MHE
 • novembar 2018. konferncija za Medije u Kući ljudskih prava i demokratije , tema posledice gradnje MHE i aktuelna dešavanja u Rakiti
 • Predavanjem ORSP zahteva direktoru RTS-a za TV duel o problemu MHE, ali i konstatntnim pritiskom putem koji je grupa vršila društvenih mreža i i drugih medija, došlo jedo emitovanja više priloga o ovom problemu na nacionalnom servisu. U Rakitu su došli Tatjana Vojtehovski i Jovan Memedović i pripremio je prilog o MHE, a Olivera Kovačević je u emisiji „Da možda ne“ obezbedila priliku da se stav protiv MHE čuje paralelno sa onim koji ga zagovara.
 • Emitovan je serijal emisija Naučne redakcije RTS-a o malim hidroelektranama i skupovima protiv njih;
  mediji su uključeni u ravetljavanje problema, i više priloga je bilo na TV AlJazeera, N1, u Listu „Danas“, Južne vesti, u „Politici“ na portalu „Far“ itd.
 • Jun 2019.g Gostovanje u emisji TVN1 Život priča
 • Jul 2019.g Konferencija za medije – pod nazivom slom pravne države
 • Septembar 2019.g: Konferencija za novinare narodne poslanice Sonje Pavlović i pretstavnika ORSP
 • Septembar 2019.g gostovanje na lokalnoj televiziji Belami
 • Oktobar 2019.g Gostovanje; Tema Dana na TVN1
 • Oktobar 2019.g: Gostovanje na TV Vojvodina, emisija Pravi Ugao
 • Oktobar 2019.g: Konferencija za novinare narodne poslanice Sonje Pavlović i pretstavnika ORSP
 • Oktobar 2019.g: Gostovanje na radio Sorboni. Odbranologija

Organizovani protesti

Tokom godinu dana organizovan niz protesta u staroplaninskim selima iu selu Rakita(opština Babušnica).

 • 26.10. protest u Babušnicizbog nastavljanja gradnje u Rakiti. Predati su zahtevi Opštini Babušnica. Na zahteve nikad nije pribavljen odgovor.
 • 2. 9.2018.g prvi masovni ekološki protest u Srbiji na bilo blizu 4000 ljudi održan u Pirotu. Na protestu su formulisani zahtevi i poslati su zahtevi Vladi i predsedniku Republike. Zahtevi su prosleđeni Ministarstvu za zaštitu životne sredine i an njih do danasnije dobijen odgovor.
 • 27.1.2019.g ORSP je organizovao veliki ekološki protest u Beogradu. Procenuje se da je bilo oko 6000 ljudi.
 • 31.5.2019.g ORSP je organizovao protest ispred Unikredit banke, koja je kreditirala gradnju MHE „Zvonce“ u Rakiti, sa zahtevom da banke obustave finansiranje MHE.
 • 21.09.2019.g protest u Beogradu portiv dalje gradnje MHE
 • 29.09.2019.g protest u Toplom dolu protiv najave investitora da planira da otpočne gradnju

Saradnja sa međunarodnim organizacijama

 • Uspostavljena je saradnja sa međunarodnim organizacijama Riverwatch, Bankwatch i European Sater Movement.
 • ORSP je postao član Evropskog pokreta za vodu.

Saradnja sa domaćim institucijama

 • Vetar u leđa: Otvoreno pismo 4 fakulteta BU i 1 instituta za biloska istrazivanja ministru ekologije i gradonačelniku Pirota.
 • Uspostavljena je saradnja sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu. Studenti i nastavnici su posetili Staru planinu. Dogovoreno jeosmislajavanje restauracije naselja.
 • Odlična saradnja da Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i profesorima biologije sa beogradskog i niškog univerziteta.
 • 53udruženja je poslalo pismo podrške ORSP organizaciji, čime su dali legitimitet njenom radu (npr Pokret gorana Vojvodine, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica, Srpsko herpetološko društvo, Vojvođanska zelena inicijativa, Bela čaplja, Solidarno za životinje i prirodu …)
 • Značajno je da su Inženjerska komora Srbije i Akademija inženjerskih nauka istupile sa stavom koji ukazuje „MHEnanoseogromnuekološkuštetuuzaštićenimprirodnimpodručjima. Lokalnom stanovništvu uništavaju resurse od kojih njihov život i rad zavise”.
 • SaradnjasaArhitektonskimfakultetomrezultovalajerekonstrukcijomDomakultureuDojkincima.

Akcije na terenu

 • Pismo apela. Jula i avgusta 2019 bila je akcija prikupljanja potpisa za međunarodni apel koji je bio direktno usmeren na očuvanje reka Stare planine. Sakupljeno blizu 10.000 potpisa širom Srbije. Na taj način sugrađani iskazali podršu inicijativi ove grupe da zaštiti reke, a akcija je podstakla i brojne organizacije da podrže ORSP. Do danas je na adresu grupe stiglo 50 pisama podrške udruženja građana različitih delatnosti.
 • Avgust 2018. aktivisti vratili Rudinjsku rekuu korito.
 • Izvedeno je nekoliko akcija čišćenja reka: očišćene su Gradašnička reka, Rakitska, Temštica,Toplodolska reka, Vučidelska reka.
 • Aktivisti su, osim održavanja protesta sprovodili akcije obaveštavanja meštana o problemu MHE, obilazeći sela kojima preti realizacija projekata MHE, što je naročito važni jer meštani mahom nemaju piristup relevantnim informacijama.
 • Prisustvo aktivista nastručnom usavršavanju u Inženjerskoj komori, usmerenom na gradnju malih hidroelektrana, gde su podeljena pisma inženjerima i saopšteni su stavovi grupe i akademske javnosti o ovim projektima.
 • April 2019.g Deljenje matrijala o MHE posetiocima Sajma građevinarstva.
 • Juli 2019.g: U organizaciji Save the Blue Heart of Europe , Pravo na vodu i Odbranimo reke Stare planine, nedeljna akcija za reke
 • Poslednjih nekoliko meseci traje organizovanje straža u Toplom Dolu, kojima se sprečava početak gradnje MHE u ovom staroplaninskom selu –juli/avgust/septembar 2019.g
 • Avgust/septembar 2019.g: Pokretanje izgradnje drvenih pešačkih mostova na Staroj Planini
 • Oktobar 2019.g: Izložba fotografija u Pirotu pod nazivom „Planine i Reke“
 • Oktobar 2019.g: Akcija gašenja požara na Staroj planini
 • Oktobar 2019.g: Donacija meštanima Toplog Dola u iznosu od 150.000 din na ime izgradnje vodovoda
 • Novembar 2019.g Trodnevni studijski boravak studenata i nastavnika sa Arhitektonskog fakulteta u zaštićenom prirodnom dobru Parka prirode Stara planina

Kontakt sa međunarodnim institucijama

 • Na pismo apela poslato na adrese više međunarodnih institucija pribavljen odgovor od Evropske komisije koji osuđuje način gradnje MHE.
 • Povezivanjem sa Evr. Komisijom i Evr.energetskom zajednicom, kojima su dokumenti i dopisi predavani u papirnoj formi na adresu njihovih sedišta, došlo je do stavljanjaamandman na MHE u Evropskom parlamentu. Vlada Srbije se poziva da usvoji neophodne mere o očuvanju zaštićenih oblasti. Energetska zajednica izdaje saopštenje kojim naglašava da izostajanje učešća javnosti o u donošenju odluka o MHE dovodi u pitanje izdate dozvole.

Pravna borbai učešćena javnim raspravama

 • Prikupljanje novac za finansiranje sudskih processa protiv aktivista i meštana
 • Obezbeđivanje pravne pomoći meštanima koji se bore protiv MHE
 • Podneti su Prigovori na projekte u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Prigovori su na javnoj raspravi uvaženi.
 • Obezbeđivanje ekspertize Zavoda za zaštitu prirode o zaštićenim vrstamaurekama planiranim za gradnju MHE, čime je obezbeđen pravni osnov za zaštitu reka od MHE.
 • Vodoprivreda je objavila oglas kojim se pozivaju investitori da uzmu u zakuo vodno zemljište na novim lokacijama radi gradnje hidroelektrana. ORSP dostavlja dopise koji izražava nezadovoljstva na oglas.Vodoprivreda objavljuje izmenu svog poziva –povlače Visočicu iz liste reka ponuđenih za zakup.
 • Prijave protiv NN lica zbog kopanja u koritu Rudinjske reke i prmeštanaj reke iz korita.
 • Takođe, aktivisti ORSP su najmanje tri meseca bili prisutni na gradilištu MHE u Rakiti, pružajući podršku, ali i vodeći pravnu borbu protiv ovog projekta. U ovom procesu utvrđene su, i prijavljene brojne nepravilnosti. Kao rezultat pravne borbe, investitor je kažnjen za bespravnu seču drveća,Inspekcija Ministarstva za ZŽS je naložila da se izvade cevi iz korita reke, utvrđeno je veštanjem da je gradnja izazvala klizište, i dokumentovano je bespravno upisivanje hipoteke na privatno zemljište. Zavod za zaštitu prirode nalazi dve zaštićene vrste kičmenjaka u Rakitskoj reci na kojoj je započeta gradnja MHE uz prethodno pribavljenu dozvolu zavoda. Policija napisala prijave protiv nekih aktivista. Protestanti vratili reku u njeno korito.
 • Podneta krivična prijava protiv Ministarstva poljprivrede, Republičke direkcije za vodu, Ministarstva za zaštitu životne sredine i JKP Srbijavode. (B. Todorović)
 • Stigla je presuda od Vrhovnog kasacionog suda –protiv investitora na MHE Pakleštica, a u korist Ministarstva. ORSP aktivisti su učestvovali na javnoj raspravi iznoseći priomedbe na projekat „Pakleštica“
 • Učešće ORSP aktivista na sastanku povodom izrade plana upravljanja parkom prirore Stara planina. Tražili su daSrbijašume kao upravljač uzme aktivniju ulogu u zaštiti reka Stare planine od MHE tako što će biti pokretač upravnih postupaka kojim bi se ispitala zakonitost izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju MHE, kao i da zatraži privremene mere obustave izgradnje MHE. Predstavnici Srbijašuma dali potvrdan odgovor.
 • Novembar 2018. Tribina o MHE u Dimitrovgradu u Biblioteci grada. ORSP učestvuje u ranom javnom uvidu za prostorni plan za opštinu. ORSP iznosi zahtev da se MHE izbace iz PP, i kao rezultat opština zahteva brisanje MHE iz svog prostorng plana.
 • Upućeni dopisi Republičkim inspekcijama u vezi dalje ne zakonite izgradnje MHE Zvonce-april 2019 (čekamo odgovor), Upućem dopis Ministarstvu Energetike u vezi ne produžavanja statusa privremeno povlašćeni prizvođačMHE Zvonce-april 2019 (čekamo odgovor), Upućem dopis OTP banci u vezi ne podržavanja projekta MHE Zvonce-april 2019 (čekamo odgovor), Podneti zahtevi za ukidanje rešenja o građevinskoj dozvoli za MHE-Zvonce, Topli Do, Jelovica,Zaskovci (januar-maj 2019).
 • Nakon obraćanja zaštitniku građana pribavljen je odgovor koji ukazuje na brojen nedostatke MHE projekata.
 • Pribavljen je odgovor zaštitnika građana kojim se naglašava štetenost MHE i traži ponovna analiza zakonskog okvira uz uvažavanje postojećih naučnih analiza.
 • Juni 2019: Tužba upravnom sudu protiv izgradnje MHE Zvonce
 • Avgust 2019: Upućen zahtev za informacije od javnog značaja opštinskom pravobranilaštvu Babušnice
 • Septembar 2019: Upućeno pismo državnom pravobranilaštvu
 • Oktobar 2019: Podrška izveštaju Bankwoch-a, pod nazivom Ko plaća a ko profitira? Pitanje MHE na Balkanu
 • Novembar 2019: Peticija i skupljanje potpisa protiv zagađenja vazduha
 • Novembar 2019: Grupa organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa, je uputila inicijativu predsednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić za reviziju podsticaja za obnovljive izvore energije, sa posebnim naglaskom na tzv. feed in tarife za minihidrocentrale
  Komunikacija sa bankama koje kreditiraju MHE
 • Dostavljeni su dopisi Erste banci iUnikredit banci, sapodacimao štetnosti MHE projekata, potkrepljene dokumentacijom, uz zahtev da se obustavi finansiranje ovih projekata. Šalju se u nacionalnapredstavnistva kao i u sedišta banaka. Osim toga, aktivisti su učestvovali na okruglom stolu sa predstavnicima banaka koje kreditiraju MHE i izneli im svoja saznanja o ovim projektima kao i spremnost da protestvuju protiv ovakve politike banaka.

Učešće na sastancima i skupovima

 • European river summit, septembar 2018, Sarajevo
 • 5th Danube particiapation day, oktobar 2018, Sofija
 • Stvaranje održivog sistema subvencionisanja obnovljivih izvora energije u Srbiji u organizaciji Bankwatch-a, april 2019, Beograd
 • U okviru manifestacije „Međunarodna nedelja civilnog društva“ predstavncici ORSP-a imali su sastanak sa Greenpeace predstavnicima, april 2019
 • 28.09.2019.g Sastanak sa predsednikom Srbije, sa idejom zaustavljanja dalje izgradnje MHE u Srbiji
 • Oktobar 2019.g: Dijalog u centru: Siromaštvo i zaštita životne sredine
 • Novembar 2019.g: Tribina u Užicu: pod nazivom derivacione mini hidroelektrane, uticaj na životnu sredinu i energetska opravdanost
 • Novembar 2019.g: Tribina nije filozofski ćutati na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pod nazivom Vazduh-voda-zemlja-Vatra: Borba građana Srbije za zdrav život

Priznanja

 • Ekološko priznanje od „Vojvođanske zelene inicijative“, Zeleni utisak novembar 2018.
 • Priznanje „Zelenilist“ od Radio Beograda i Gorana Vojvodine za 2018 u aprilu 2019.

Podrška javnih ličnosti

 • Podrška pokretu ORSP u organizaciji protesta 21.09.2019.g u Beogradu, od strane Gorice Popović, Biljane Krstić, Ljubivoja Ršumovića, Snežane Jandrlić, Cane-Partibrejkers, Tihomir Stanić,Slađana Milošević, Rambo Amadeus, Boris Malagurski, Darko Rundek..
 • Podrška pokretu ORSP i poseta Toplom Dolu od strane svetski poznatog muzičara Manu Čao

Podrška ekoloških inicijativa

 • Savski nasip
 • Sačuvajmo planinske reke Kraljeva
 • Pokret odbranimo šume Fruške Gore
 • Ujedinjeni ribolovci Srbije
Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?