Požar je najveća prirodna nesreća koja može zadesiti prirodu i ljude koji žive na njoj i od nje. Ništa se ne meri sa razmerama nesreće koje u suvim jesenjim šumama može ostaviti požar. Grad, lavine i poplave su naspram šteta i dugoročnih posledica od požara, mnogo manje zlo. Sa požarom se može meriti samo šteta koje čovek nanosi rekama, šumi i njihovom živom svetu. Ustvari, požar moramo takođe podvesti pod štete ljudi jer su u najvećem procentu slučajeva ljudi ti koji pokrenu vatrene stihije. Stara planina je od požara patila periodično ali nikada kao u jesen 2019. Počevši na „bugarskoj“ strani planine, požar se za samo jedno popodne i veče proširio na teritoriju Srbije i krenuo u dva smera, sa prevoja Ivankovica prema vrhovima Vražja glava i Tri čuke a odatle i prema Bratkovoj strani, velikim kompleksima autohtonih četinara u prvoj zoni zaštite Parka prirode Stara planina. Meštani Toplog Dola, planinari i aktivisti odbrane reka na toplodolskom mostu, prvi su alarmirali o pojavi velikog oblaka dima nad planinom, do večeri dim je postao i narandžasto svetlo na istoku a sa dolaskom noći postaju vidljivi i plameni jezici koji zahvataju pojedinačne četinare na planinskim kosama.
Petoro ljudi, predsednik MZ Dojkinci Ivica Veljković, Aleksandar Dragić i troje aktivista pokreta ORSP, terenskim vozilom polazi put Belega, planinskog prevoja koji pruža pravi uvid u razmere katastrofe koja se tek razvija. Stižu posle ponoći i zatiču početak krunskog požara koji zahvata rubne delove kompleksa četinara Arbinje i o tome izveštavaju radio amaterski klub i predstavnike vatrogasno policijske službe u Pirotu. Povlače se sa terena jer vatra preti da ih odvoji od vozila i jedinog puta za povratak ka Dojkincima. Jutro i sledeća četri dana donose kataklizmu koja se u prvim danima neobjašnjivo zataškava i predstavlja paljevinom niskog rastinja i pašnjaka. Dok ne planinu dolaze jedinice policije i počinju obimnu akciju gašenja, nesposobnost lokalnih štabova u samostalnom odlučivanju i čekanje na reakcije republičkih kriznih štabova, ponovo je na delu. Situacija se prepušta samo radu na zemlji dok očekivana pomoć vatrogasne avijacije potpuno izostaje. To ne sporečava meštane Toplog Dola, Dojkinaca i građane Pirota da priteknu u pomoć radnicima Srbija šuma, vatrogasnim i žandarmerijskim jedinicama uz koje se sa vatrom bore do njenog potpunog gašenja. Službena lica na terenu pokazuju maksimum ozbiljnosti i požrtvovanja a meštani, aktivisti i građani su sa nima podeljeni u dva fronta. Toplodolci brane i gase šume u gornjim tokovima Javorske, Studenačke reke i Krvavih bara a Dojkinčani reon Međe planine, Vrha tri čuke i visoravni Tri kladenca. Vatrena stihija slabi u zoru petog dana kada kiša i slab sneg gase veliki front požara koji iz Javorske reke preti velikom prostoru Midžora i Dugog bila. Situacija se smiruje a požar i u narednih dva dana gasi po zabitima i klancima u kojima se održao. Veliki centar odbrane reka, selo Topli Do, postaje i centar odbrane od požara, u selu se organizuje jedinica za pripremu i distribuciju hrane, transport vatrogasaca i meštana a aktivisti pokreta Odbranimo reke Stare planine uzimaju u svim tim aktivnostima važnu ulogu u svim potrebnim aktivnostima. Požar je progutao desetine hiljada hektara bukovih i smrekovih šuma i visokogorskih pašnjaka. Pomoć avijacije Rusije zatražena je i stiže sa dva dana zakašnjenja, veliki avion posipa vodu po ugašenoj planini i sramoti premišljanja na njegovo pravovremeno angažovanje. Krivci za ove propuste dele ordenje i čestitaju jedni drugima na konferenciji za medije u praznom planinarskom domu u Dojkincima. Na drugoj strani planine u centru borbe protiv požara, Toplom Dolu, stotine vatrogasaca, meštana i aktivista odlažu ručak i povratak u selo po mrazu i ledenoj kiši, da bi dali vremena gospodi da smisli najbolji politički scenario za svoje fotografisanje . Požar je pobeđen, politikanstvo i aljkavost nisu, njihovo seme opstaje i u vatri.
Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?