Staroplaninska sela na jedan specifican način konzervirana u vremenu kriju jedan zivot koji isčezava ali koji kao deo naseg kulturnog nasledja daje inspiraciju i moguće rešenje za savremeno društvo koje nema ideju i koncept kako dalje. U odbrani reka Stare planine i Srbije imao sam tu privilegiju da po staroplaninskim selima doživim na najdirektniji način taj duh proslih vremena. Pričajuci u Dojkincima u domu Ivice Veljkovića kmeta ovog bajkovitog sela povela se priča o planinskom stočarstvu. Naši stari su imali jedan specifičan način organizacije kada se o Đurđevdanu stoka izvodila na planinske vrhove. Taj koncept se zvao „Premlaz“ a podrazumevao je kontrolu mlečnosti kod svakog pojedinačnog stada jer je tako bila moguća ravnomerna raspodela sira proizvedenog od pomuženog mleka i ostvarena je mogućnost da seljaci lakše obave svoje svakodnevne poslove jer nije bilo potrebe da svako ide za svojim stadom vec je dobrom organizacijom omogućen laksi zajednički rad. To je starovremensko zadrugarstvo. Današnjim poljoprivrednicima pogotovo malim i sitnim gazdinstvima ono može predstavljati jednu od šansi za opstanak na tržištu sa sve manje mogućnosti za opstanak onima koji su van sistema korporacija i kooperativne povezanosti.

Topli Do
Topli Do -foto: Milan Simonović

Inspirasna tradicijom u Ratkovu je formirana zemljoradnička zadruga „Suva Međa“ čiji su osnovni ciljevi da se kroz razvoj seoskog turizma pokrene zanatska prerada mesa, mleka, voća i povrća i da se kroz rekonstrukciju praistorijskih kuća naši najmlađi gosti uče o istoriji, arheologiji našoj tradiciji i kulturi. Bager bara u Ratkovu, revir za sportski ribolov predstavlja osnov i šansu za razvoj seoskog turizma i pruža mogucnost da se ciljevi zadruge i ostvare. Premlaz kao inspiracija, tradicija kao temelj i razumevanje sve kompleksnosti savremenog društva i njegovih vrlina i mana daju nadu da zadrugarstvo u Ratkovu ponovo zaživi i nastavi nekadašnjim utabanim stazama.

Autor: Milan Došen

 

Podeli info

Da li podržavaš odbranu reka Stare planine?